به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز را در حالی آغاز کرد که قیمت ها نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 24 آبان 1400

 

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۷ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و هفت) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۷ -۷.۹۰ -۰.۴۳ 09:00
۱,۸۶۵ ۲.۰۰ ۰.۱ ۲ روز پیش
۱,۸۶۳ ۱.۵۰ ۰.۰۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۵۴ درصدی، از ۱,۲۶۹,۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۲۶۳,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۶۳,۱۰۰ -۶,۷۰۰ -۰.۵۴ 11:20
۱,۲۶۹,۸۰۰ -۷,۱۰۰ -۰.۵۶ روز قبل
۱,۲۷۶,۹۰۰ ۱۳,۱۰۰ ۱.۰۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۱۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۴۶۹,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۲۷۰ (بیست و هشت هزار و دویست و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش یک درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۲۷۰ -۲۸۰ 11:19
۲۸,۵۵۰ -۸۰ -۰.۲۹ روز قبل
۲۸,۶۳۰ ۲۹۰ ۱.۰۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۵ درصدی، از ۲۶,۸۸۱ (بیست و شش هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۶,۸۴۱ (بیست و شش هزار و هشتصد و چهل و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۸۴۱ -۴۰ -۰.۱۵ 11:20
۲۶,۸۸۱ -۷۰۳ -۲.۶۲ روز قبل
۲۷,۵۸۴ -۱۳۴ -۰.۴۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۳۵۷ (سی و دو هزار و سیصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش یک درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۳۵۷ -۳۲۱ 11:20
۳۲,۶۷۸ -۹۱ -۰.۲۸ روز قبل
۳۲,۷۶۹ ۲۸۷ ۰.۸۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش یک درصدی، از ۳۸,۳۱۹ (سی و هشت هزار و سیصد و نوزده ) تومان به ۳۷,۹۴۳ (سی و هفت هزار و نهصد و چهل و سه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۹۴۳ -۳۷۶ 11:20
۳۸,۳۱۹ -۱۰۸ -۰.۲۹ روز قبل
۳۸,۴۲۷ ۴۸۶ ۱.۲۶ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۷۲۰ (هفت هزار و هفتصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۵۳۶ (بیست و دو هزار و پانصد و سی و شش ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,530,000 (دوازده میلیون و پانصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۳۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۴ 11:19
۱۲,۵۸۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۸ روز قبل
۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱.۰۶ ۲ روز پیش