دکتر مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش افسار گسیخته حقوق و دستمزد کارکنان دولتی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم گفت: متاسفانه دولت در ۸ سالی که فرصت داشت اقدام به افزایش حقوق متناسب با تورم نکرد و تمام افزایش حقوق‌ها را به ماه‌های پایانی خود موکول کرد.

نماینده مردم رودبار در ادامه با اشاره به آثار زیان‌بار این اقدام دولت سابق برای دولت رییسی گفت: در حال حاضر فشار حاصل از افزایش حقوق‌ها که در ماه‌های پایانی دولت قبل انجام شده است منجر به افزایش هزینه‌های جاری دولت و متورم شدن بودجه کشور شده است.

وی در ادامه ضمن مخالفت با درخواست‌های دومینووار دستگاه‌های دولتی برای افزایش حقوق کارکنانشان گفت: اینکه هر دستگاهی برای خودش بخواهد بحث افزایش، همسان‌سازی یا تسری فوق‌العاده‌های مختلف را مطرح کند مورد قبول نیست و دولت نباید اجازه دهد این افزایش‌ها به صورت افسارگسیخته اتفاق بیفتد.

گودرزوند در ادامه با تاکید بر لزوم مقاومت دولت در برابر افزایش دومینووار حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت باید با یک هماهنگی اتفاق بیفتد بدین صورت که دولت توانایی پرداخت آن را داشته باشد.