سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

برنامه ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده تولید بیش از ۱.۵ میلیون خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است.

تا۷ تیرماه، ۳۰۰ درصد رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه؛ با ادامه این برنامه به تدریج شاهد حذف قرعه کشی خودرو تا آخر سال خواهیم بود.