محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در توییتی نوشت: 
منفی شدن رشد نقدینگی، کاهش بدهی خارجی، افزایش ‎وام بازنشستگان، تضمین ۱۵ همت دیگر برای خرید ‎گندم، ابلاغ آئین‌نامه رتبه‌بندی ‎معلمان، عدم قطع برق باوجود افزایش مصرف، احیاء کارخانه آزمایش مرودشت پس از ۱۵ سال، تنها نمونه‌ای از اخبار خوب این روزهاست که در رسانه‌ها کمتر دیده می شود.