نامه نیوز نوشت:  بوی تغییر ز اوضاع دولت از هفته قبل شنیده می شد. پیش از اینکه روحانی برای سومین بار در یک سال اخیر کابینه خود را مورد عتاب قرار دهد. همان وقت که در محافل سیاسی زمزمه هایی مبنی بر تغییر 5 عضو کابینه به گوش می رسید و هنوز گام عملی برداشته نشده بود. حرف های رئیس جمهور در مراسم روز کارگر اما حجت را تمام کرد. با این وجود محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران تاکید کرد که فعلا تغییری در کار نیست. رسانه ها و سیاسیون اما با نوبخت موافق نبوده و با استناد به نارضایتی های موجود از عملکرد دولت و انتقادهای شخص رئیس جمهور از همکارانش یقین کرده اند که کابینه دوزادهم ترمیم خواهد شد. گمانه زنی ها آغاز شده و اسامی مختلفی مطرح است.

در این گزارش از احتمال تغییر سخنگوی دولت خبر داده شده و آمده است؛ همزمان با طرح گمانه تغییر سخنگوی دولت، خبرهایی نیز مبنی بر جدی شدن ماجرای تعیین معاونت سیاسی به گوش می رسد. منابع خبری غیر رسمی از مجید تخت روانچی به عنوان گزینه اصلی این سمت نام می برند .

ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی دومین گزینه احتمالی روحانی برای انجام تغییرات در کابینه است. عملکرد او مورد انتقاد است و نوسانات اخیر در بازار ارز نیز برایش حکم ضربه آخر را داشت. حضورش در صحن علنی مجلس و آن درگیری با نمایندگان به تنهایی کافی است تا دریابیم که وضعیت او چقدر وخیم است. گفتنی است ، اظهارات اخیر سیف در مورد سفر خارجی رفتن یا نرفتن مردم نیز جنجال هایی به راه انداخته است. به این ترتیب رئیس بانک مرکزی از همه طرف تحت فشار است.

در ادامه گزارش از قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود حجتی وزیر کشاورزی گزینه های سوم، چهارم و پنجم دولت برای تغییر نامه برده شده است.