مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در گفت‌وگو با فارس، گفت: در قالب طرح ساماندهی آموزش عالی بحث محدودیت پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در نظر داریم ولی امسال این موضوع برای ارشد لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: در مقطع دکتری محدودیت پذیرش را از امسال اعمال می‌کنیم.

شریعتی نیاسر گفت: امیدواریم مساله پذیرش‌ها را در قالب ساماندهی طرح آموزش عالی ساماندهی کنیم.