ترامپ روز دوشنبه در پیامی توئیتری ادعا کرد دولت وی موفق شده است بهترین عملکرد ایجاد اشتغال را در ۲۱ سال گذشته به نمایش بگذارد.

وی گفت: «سال گذشته بهترین سال برای رشد اشتغال مربوط به تولید آمریکا از سال ۱۹۹۷ بود، یا ۲۱ سال گذشته.»

وی در ادامه با انتقاد از دولت باراک اوباما نوشت: «دولت پیشین می گفت تولید دیگر به آمریکا باز نمی گردد (و می گفت) "شما به یک چوب جادو نیاز خواهید داشت". گمان می کنم چوبدستی سحرآمیز را پیدا کرده ام، و تازه دارد بهتر هم می شود!»