به گزارش تسنیم، بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 25 بهمن سال آبی 98-97 (145 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 175.3 میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (132.5 میلیمتر) 32.3 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (52.6 میلیمتر) 233.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 25 بهمن به 288 میلیارد و 899 میلیون مترمکعب رسید.

از مجموع 175.3 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 145 روز ابتدایی سال آبی جاری، 92.1 میلی‌متر سهم پاییز و 83.2 میلی‌متر سهم 55 روز ابتدایی زمستان است.

سهم بهمن‌ماه از بارش‌های 175.3 میلیمتری 145 روز ابتدایی سال آبی جاری و بارش‌های 83.2 میلیمتری زمستان (تا 25 بهمن) 48 میلیمتر بوده است که این میزان بارش، بهمن را به پربارش‌ترین ماه‌ سال جاری تبدیل کرده است.