به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید استان سیستان و بلوچستان همزمان با هفته دولت از چندین طرح اشتغال زایی با همکاری صندوق کارآفرینی امید و اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان رونمایی و افتتاح گردید.

این طرح ها شامل طرح باشگاه ورزشی بیلیارد به مبلغ یک میلیارد ریال ، تجهیز باشگاه ورزشی لیزتک به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال، کانون ازدواج آسان به مبلغ یک میلیارد ریال، کارگاه قنادی ارگانیک به مبلغ یک میلیارد ریال، رستوران سنتی به مبلغ یک میلیارد ریال، باشگاه ورزشی بانوان به مبلغ یک میلیارد ریال و کانون تبلیغات به مبلغ یک میلیارد ریال؛  از محل تفاهم نامه فی مابین صندوق کارآفرینی امید و وزارت ورزش و جوانان توسط صندوق کارآفرینی امید پرداخت گردیده است.

سیل؛ بیکاری یا فرصت ایجاد مشاغل جدید