تصویری از مقام بلندپایه ارتش در مناطق سیل زده چابهار