به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا و سکه در حالی امروز سیر صعودی را در پیش گرفتند که بازار ارز روز پرنوسانی را پشت سرگذاشت.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 26 بهمن 98

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۸۴ (یک هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۰ درصدی به ۱,۵۸۴ (یک هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۸۴ ۰ ۰ امروز
۱,۵۸۴ ۸ ۰.۴۸ روز قبل
۱,۵۷۶ ۹ ۰.۵۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۵۲۷,۳۰۰ (پانصد و بیست و هفت هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲۷,۳۰۰ ۹,۹۰۰ ۱.۸۷ امروز
۵۱۷,۴۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۸۹ ۲ روز پیش
۵۲۲,۰۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۵۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۱.۸۹ درصدی، از ۶۸۹,۸۰۰ (ششصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد ) تومان به ۷۰۳,۱۰۰ (هفتصد و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۰۳,۱۰۰ ۱۳,۳۰۰ ۱.۸۹ امروز
۶۸۹,۸۰۰ -۶,۲۰۰ -۰.۹ ۲ روز پیش
۶۹۶,۰۰۰ ۳,۷۰۰ ۰.۵۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۸۲,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۲۸۲,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۱.۷۵ امروز
۲,۲۴۲,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۹ ۲ روز پیش
۲,۲۶۲,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۰.۴۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشد، دلار که ۲ روز پیش تا ۱۳,۸۴۹ (سیزده هزار و هشتصد و چهل و نه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ - به ۱۳,۸۴۹ (سیزده هزار و هشتصد و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۸۴۹ ۰ ۰ امروز
۱۳,۸۴۹ ۱۴۷ ۱.۰۶ ۲ روز پیش
۱۳,۷۰۲ ۹۸ ۰.۷۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به 14,030 (چهارده هزار و سی ) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.57 درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۵,۱۴۹ (پانزده هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۱۴۹ ۰ ۰ امروز
۱۵,۱۴۹ ۴۹ ۰.۳۲ ۲ روز پیش
۱۵,۱۰۰ -۱۲ -۰.۰۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۶۴ درصدی، از ۱۸,۳۰۴ (هجده هزار و سیصد و چهار ) تومان به ۱۸,۴۲۲ (هجده هزار و چهارصد و بیست و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۴۲۲ ۱۱۸ ۰.۶۴ امروز
۱۸,۳۰۴ ۷۵ ۰.۴ ۲ روز پیش
۱۸,۲۲۹ ۱۲۴ ۰.۶۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درام ارمنستان ۲۶ (بیست و شش ) تومان، درهم امارات ۳,۸۶۵ (سه هزار و هشتصد و شصت و پنج ) تومان، لاری گرجستان ۴,۹۲۰ (چهار هزار و نهصد و بیست ) تومان، لیر ترکیه ۲,۳۳۱ (دو هزار و سیصد و سی و یک ) تومان، دلار کانادا ۱۰,۶۶۰ (ده هزار و ششصد و شصت ) تومان، دلار استرالیا ۹,۴۸۱ (نه هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان، فرانک سوئیس ۱۴,۵۶۵ (چهارده هزار و پانصد و شصت و پنج ) تومان، منات آذربایجان ۶,۹۸۰ (شش هزار و نهصد و هشتاد ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۴۲۶ (سه هزار و چهارصد و بیست و شش ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۵,۱۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۳۹ درصدی به ۵,۱۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۱۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۹ امروز
۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش
۵,۰۸۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

قیمت سکه در بازار امروز تهران، به 5,170,000 (پنج میلیون و یکصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.54 درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۵,۱۶۱,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و شصت و یک هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۱۶۱,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۱.۷۲ امروز
۵,۰۷۲,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰ -۱.۰۹ ۲ روز پیش
۵,۱۲۷,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۰.۷۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۶۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۹۴۲,۰۰۰ (نهصد و چهل و دو هزار) تومان قیمت خورد.