دنیای اقتصاد نوشت: قیمت‌ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را نسبت به دو روز گذشته تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۸۰۶ (یک هزار و هشتصد و شش) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۲۲ درصدی به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۰ ۴ ۰.۲۲ امروز
۱,۸۰۶ -۰.۰۶ ۲ روز پیش
۱,۸۰۷ ۶ ۰.۳۳ ۳ روز پیش

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۵۷,۰۰۰ (یک میلیون و پنجاه و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۷,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱.۸۹ امروز
۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰ ۱.۷۵ ۲ روز پیش
۱,۰۱۸,۸۰۰ ۲۳,۳۰۰ ۲.۲۸ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۹ درصدی، از ۴,۴۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان به ۴,۵۷۷,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۷۷,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۱.۹ امروز
۴,۴۹۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۱.۷۱ ۲ روز پیش
۴,۴۱۳,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۲.۲۴ ۳ روز پیش

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به ۲۴۸۴۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و چهل) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۸۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۸۴۰ ۷۱۰ ۲.۸۵ امروز
۲۴,۱۳۰ ۱۹۰ ۰.۷۸ ۲ روز پیش
۲۳,۹۴۰ ۳۱۰ ۱.۲۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۱,۲۰۰ (سی و یک هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۹۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۲۰۰ ۹۱۰ ۲.۹۱ امروز
۳۰,۲۹۰ ۱۰۹ ۰.۳۵ ۲ روز پیش
۳۰,۱۸۱ ۵۷۰ ۱.۸۸ ۳ روز پیش

قیمت سکه بهار آزادی

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۱۰,۲۴۸,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و چهل و هشت هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۱ درصدی به ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۱ امروز
۱۰,۲۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۰.۴۶ ۲ روز پیش
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹۸ ۳ روز پیش

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۱,۰۴۸,۰۰۰ (یازده میلیون و چهل و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۰۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۲۶ امروز
۱۰,۹۰۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱.۰۸ ۲ روز پیش
۱۰,۷۹۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۵ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۴۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۶۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۲۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.