به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‏آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد....

‏فداکاری و از خودگذشتگی بلباسی‌ها بود که نگذاشت آب در دل بچه‌های این آب و خاک تکان بخورد. خود را به مسیر سیل انداختند تاکسی را آب نبرد. خداوند به خانواده‌هایشان صبر دهد.»