خبر آنلاین نوشت؛ این مراسم ساعت ۱۱ صبح در قطعه هنرمندان وادی رحمت تبریز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. کامیار شکیبایی که برادرزاده خسرو شکیبایی بود، سر صحنه فیلمبرداری یک سریال، ایست قلبی کرد.