در دوران وزارت آقای قاضی زاده هاشمی در وزارت بهداشت فیلم اظهارات وی خطاب به یک پیرمرد دردمند در فضای مجازی منتشر شد که واکنش های منفی زیادی را برانگیخت.

در این فیلم آقای وزیر خطاب به این پیرمرد که از هزینه های فیزیوتراپی گله می کند، می گوید خودت بمال خوب می شوی! هر چند می توان حدس زد که مراد وزیر محترم آن چیزی نبود که در افکار عمومی برداشت شد اما بی توجهی گوینده و شرایط ذهنی مردم به چیزی جز توهین و بی توجهی به دردمندی آن شهروند تعبیر نشد.

با این حال حالا  نظر می رسد نوع برخورد دولت محترم با ماجرای اپیدمی کرونا و وخامت اوضاع این بیماری در کشور از الگوی «خودتان بمالید تا خوب شود» پیروی می کند! در حالی  که اغلب کارشناسان از سیاه شدن اوضاع کرونایی تهران و فراتر رفتن آن  از سرخی خطر در این شهر و لزوم اعمال محدودیت های سخت می گویند و در حالی که دایما گفته می شود برخی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا نیز با این موضوع موافقند اما به دلایل نامعلوم و از سوی مراجع نامعلوم تر در برابر این درخواست علمی و کارشناسانه مقاومت عجیبی صورت می گیرد.

هر چند دلایل این مخالفت ها معلوم نیست اما می توان از پیش و بر اساس اظهارات قبلی برخی مقامات دولتی و به خصوص رییس جمهور محترم حدس زد که چرا با این پیشنهاد مخالفت می شود. به ظاهر، این دلایل ، یعنی مختل شدن کسب و کار و فعالیت های اقتصادی خرد، به خصوص اقشار روزمزد، موجه و معقول می نماید اما به تنها چیزی که در آن توجه نشده مساله مرگ و زندگی انسان هاست که اگر نباشد کسب و کار معنایی ندارد !

ترجیح حیات انسان ها به فعالیت اقتصادی برای مدتی محدود و موقت نباید چندان دشوار باشد. عقل سلیم هم به آن گواهی می دهد. اما گویا دولت محترم راحت ترین کار را در این ماجرا انتخاب کرده است: کنار کشیدن خود و انداختن بار اصلی بر دوش مردم! احتمالا این رفتار دولت را هم باید در راستای ایده دولت حداقلی یعنی مطلوب ایدیولوژیک تمام سه دهه گذشته تفسیر کرد. در حالی که در مهد سرمایه داری نوع برخورد ترامپ به عنوان دولت، با استدلالاتی مشابه این استدلال، صدای عقلای شان را دراورده و فاجعه آفریده و گفته می شود که همین امر از دلایل ناکامی او بوده است ما اینجا به خیال ابراز وفاداری خود به آزادسازی در اقتصاد در همه امور ایده «خودت بمال» را دنبال می کنیم ! 

بهتر نیست دولتی که مدعی پیروی از نظرات کارشناسی در این زمینه است در موضوعی که پای مرگ و زندگی شهروندان در جریان است ولو به صورت موقت نظرات کارشناسان پزشکی را دنبال کند؟! /الف