اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زاهدان
اذان صبح
۰۴:۵۷:۱۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۴۲
اذان ظهر
۱۱:۳۹:۲۵
غروب آفتاب
۱۶:۵۸:۱۳
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۱۳