اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زاهدان
اذان صبح
۰۴:۵۴:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۴۰
اذان ظهر
۱۲:۲۰:۴۳
غروب آفتاب
۱۸:۲۶:۰۸
اذان مغرب
۱۸:۴۲:۰۴