عکسی از پسر سردار سلیمانی در ختم مادر مداح معروف

تصاویری از حضور محمدرضا سلیمانی، فرزند سردار سلیمانی در مراسم ختم مادر سیدرضا نریمانی، مداح منتشر شده است.

سلیمانی در مراسم عزاداری مداح

 

 

سلیمانی