حسن عابدینی، فعال رسانه در توئیتی نوشت:

وحدت مسلمانان و برائت از دشمن صهیونیستی و حامیانش از مولفه های حج ابراهیمی است. این تبلور واکنش امت اسلامی در برابر پاکسازی نژادی فلسطینیان در سرزمین های اشغالی است.

..آل سعود اما حتی برگزاری دعای دسته جمعی را هم قدغن کرده تا مبادا شعاری ضدصهیونیست ها بلند شود. اسلام آمریکایی

شیطنت جدید آل سعود در مراسم حج